Strefa mieszkańca
Strefa mieszkańca
Jak dojadę?

obsługa wspólnot mieszkaniowych zarząd i administracja

Annderson Nieruchomości zwraca szczególna uwagę na stworzenie jasnych i efektywnych struktur w zarządzanych Wspólnotach Mieszkaniowych w celu uzyskania przejrzystego oraz sprawnego i skutecznego modelu zarządzania.

Zapewniamy wsparcie w opracowaniu regulaminu porządku domowego, regulaminu rozliczania mediów, statutu wspólnoty, oraz wyłonienia i organizacji Rady Wspólnoty Mieszkaniowej.

W naszych działaniach bieżących  
 związanych z funkcjonowaniem  
 wspólnoty skupiamy się na  
obszarach

 • informacyjnym,
 • eksploatacyjnym,
 • technicznym,
 • finansowym.

Poprzez przyjęte rozwiązania organizacyjne zapewniamy szybki przepływ informacji pomiędzy ośrodkiem zarządzającym (Zarządca, Administrator) a członkami Wspólnoty Mieszkaniowej oraz zapewniamy sprawne głosowanie uchwał, oraz konsultację w zakresie niezbędnych prac i remontów istotnych dla funkcjonowania Wspólnoty.

Na płaszczyźnie bieżącej eksploatacji jesteśmy do Państwa dyspozycji zawsze kiedy potrzebujecie także poza godzinami pracy biura, gotowi do niezwłocznej reakcji na Wasze potrzeby wydajemy:

 • zaświadczenia o wykonanych przeglądach technicznych,
 • salda rozliczeń,
 • wymiary comiesięcznych naliczeń,
 • dyspozycje co do bieżącej obsługi Wspólnoty przez dostawców mediów i podwykonawców.

W obsłudze finansowej nieruchomości stawiamy na przejrzystość przepływów oraz dbałość o optymalne dostosowanie zaliczek na bieżącą eksploatacje i zużycie mediów do faktycznych potrzeb obsługiwanej nieruchomości w tym zakresie:

 • prowadzenie bieżącej ewidencji zaliczek i wydatków we Wspólnocie,
 • prowadzenie okresowych rozliczeń wpłacanych zaliczek i zużycia mediów,
 • windykacja należności,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych na potrzeby Rady Wspólnoty oraz na zebrania,
 • Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • reprezentowanie Wspólnoty przed Urzędem Skarbowym w zakresie nadania NIP, Regon oraz bieżącej sprawozdawczości,
 • sporządzanie deklaracji VAT, CIT.

W obsłudze technicznej zapewniamy prowadzenie wszelkiej przewidzianej prawem dokumentacji oraz ewidencji przeglądów technicznych

 • prowadzenie książki obiektu,
 • kontrola i przeglądy instalacji gazowej,
 • kontrola i przeglądy instalacji wentylacyjnej,
 • kontrola i przeglądy instalacji elektrycznej i odgromowej,
 • kontrola instalacji wod-kan,
 • przeglądy wind,
 • kontrola systemów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonując przewidziane Ustawą o Własności Lokali obowiązki zarządcy i administratora zwracamy także dużą uwagę do aktywnego zarządzania nieruchomością szukając oszczędności w bieżącej eksploatacji, renegocjacji umów z dostawcami oraz optymalizacji oświetlenia nieruchomości i gospodarki wywozu nieczystości.

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej
Akceptuj